Prawo i finanse

Jak założyć działalność gospodarczą, czyli pierwszy krok do własnej firmy

Pinterest LinkedIn Tumblr
Reklama

Założenie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu osób, które chcą być niezależne, realizować swoje pasje i zarabiać na własny rachunek. Jednak aby spełnić to marzenie, trzeba przejść przez wiele formalności, podjąć ważne decyzje i przygotować się na różne wyzwania. Jak więc założyć działalność gospodarczą krok po kroku? Oto kilka podstawowych informacji i porad na ten temat.

 1. Zdefiniuj swój pomysł na biznes. Zanim zaczniesz zakładać działalność gospodarczą, musisz mieć jasny pomysł na to, czym chcesz się zajmować, jakie masz kompetencje i zasoby, jakie są potrzeby i oczekiwania rynku, jaką masz konkurencję i jak się od niej wyróżnić. Musisz również określić swoją grupę docelową, czyli potencjalnych klientów, którym chcesz oferować swoje produkty lub usługi. 
 2. Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej. Następnym krokiem jest wybór formy prawnej, w ramach której będziesz prowadzić swoją działalność. Masz do wyboru kilka opcji, takich jak:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza – najprostsza i najtańsza forma prowadzenia firmy, która nie wymaga tworzenia osobowości prawnej ani kapitału zakładowego. Wadą jest to, że odpowiadasz za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym.
 • spółka cywilna – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą i dzielą się zyskami i stratami. Nie ma osobowości prawnej ani kapitału zakładowego. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem osobistym.
 • spółka jawna – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą pod własną firmą. Ma osobowość prawną i wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem osobistym.
 • spółka partnerska – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych wykonujących wolne zawody (np. lekarzy, adwokatów, architektów), które wspólnie prowadzą działalność gospodarczą pod własną firmą. Ma osobowość prawną i wymaga wpisu do KRS. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem osobistym, ale tylko za czynności związane ze świadczeniem usług w ramach wykonywanego zawodu.
 • spółka komandytowa – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, wśród których są komplementariusze (zarządzający) i komandytariusze (udziałowcy). Ma osobowość prawną i wymaga wpisu do KRS. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem osobistym. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego przez nich wkładu.
 • spółka komandytowo-akcyjna – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, wśród których są komplementariusze (zarządzający) i akcjonariusze (udziałowcy). Ma osobowość prawną i wymaga wpisu do KRS. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem osobistym. Akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości posiadanych przez nich akcji.
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które tworzą odrębną od siebie osobowość prawną i wnoszą określony kapitał zakładowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ łączy w sobie prostotę zarządzania, elastyczność podziału zysków i ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego przez nich wkładu.
 • spółka akcyjna – forma współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które tworzą odrębną od siebie osobowość prawną i wnoszą określony kapitał akcyjny. Spółka akcyjna jest formą przeznaczoną dla dużych przedsięwzięć, które chcą pozyskiwać kapitał z rynku publicznego lub prywatnego. Wspólnicy, czyli akcjonariusze, odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości posiadanych przez nich akcji.

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej zależy od wielu czynników, takich jak: koszty założenia i prowadzenia firmy, sposób zarządzania i podejmowania decyzji, podział zysków i strat, odpowiedzialność za zobowiązania, możliwość pozyskiwania kapitału czy kwestie podatkowe. Dlatego należy dokładnie przeanalizować zalety i wady każdej opcji i skonsultować się z doradcą prawnym lub księgowym w razie wątpliwości.

Załóż działalność gospodarczą przez internet

Po wybraniu formy prowadzenia działalności gospodarczej, możesz przejść do formalnego założenia firmy. Najprostszym i najszybszym sposobem jest założenie działalności gospodarczej przez internet, korzystając z usługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby to zrobić, potrzebujesz:

profilu zaufanego – elektronicznego podpisu, który potwierdza twoją tożsamość i umożliwia składanie wniosków przez internet. Możesz założyć profil zaufany na stronie [ePUAP] lub w punkcie potwierdzającym (np. urząd gminy, bank czy poczta).

numeru PESEL – podstawowego identyfikatora osoby fizycznej w Polsce. Jeśli nie masz numeru PESEL, musisz go uzyskać w urzędzie gminy lub konsulacie.

numeru NIP – identyfikatora podatkowego w Polsce. Jeśli nie masz numeru NIP, możesz go uzyskać w urzędzie skarbowym lub poprzez CEIDG.

numeru REGON – identyfikatora statystycznego w Polsce. Numer REGON otrzymasz automatycznie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG.

Aby założyć działalność gospodarczą przez internet, musisz wejść na stronę [CEIDG] i zalogować się za pomocą profilu zaufanego. Następnie musisz wypełnić elektroniczny wniosek o wpis do CEIDG, podając swoje dane osobowe i kontaktowe, dane dotyczące firmy (np. nazwa, adres, forma prawna, zakres działalności), dane dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne informacje wymagane przez prawo. Po sprawdzeniu poprawności danych i zaakceptowaniu oświadczeń, musisz wysłać wniosek elektronicznie. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku i numer referencyjny.

Po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG, twoja działalność gospodarcza jest uznana za założoną i możesz rozpocząć jej prowadzenie. Jednocześnie twój wniosek jest przekazywany do innych instytucji, takich jak urząd skarbowy, ZUS, GUS czy KRUS, które dokonują odpowiednich wpisów i rejestracji. W ciągu kilku dni otrzymasz stosowne zaświadczenia i decyzje, np. o nadaniu numeru NIP, REGON, identyfikatora podatnika VAT czy o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Założenie działalności gospodarczej przez internet jest darmowe i zajmuje zaledwie kilka minut. Jest to najprostsza i najszybsza metoda założenia firmy w Polsce. Jednak należy pamiętać, że dotyczy ona tylko jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Jeśli chcesz założyć inną formę prawną, np. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną, musisz skorzystać z innej metody założenia firmy, np. poprzez notariusza lub Krajowy Rejestr Sądowy. W takim przypadku będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty i spełnić dodatkowe wymagania.

Zadbaj o księgowość i rachunkowość

Po założeniu działalności gospodarczej, musisz zadbać o prawidłowe prowadzenie księgowości i rachunkowości. Oznacza to, że musisz:

 • wybrać formę opodatkowania – masz do wyboru kilka opcji, takich jak: podatek liniowy (19%), podatek progresywny (17% lub 32%), podatek ryczałtowy (od 3% do 20%), karta podatkowa (stała kwota) lub podatek dochodowy od osób prawnych (9% lub 19%). Wybór formy opodatkowania zależy od wielu czynników, takich jak: wysokość przychodów, koszty działalności, rodzaj działalności, liczba pracowników czy kwestie podatkowe. Dlatego należy dokładnie przeanalizować zalety i wady każdej opcji i skonsultować się z doradcą podatkowym w razie wątpliwości.
 • wybrać formę ewidencji przychodów – masz do wyboru kilka opcji, takich jak: księga przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa lub podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Wybór formy ewidencji przychodów zależy od formy opodatkowania i rodzaju działalności. Dlatego należy sprawdzić, która forma jest dla ciebie najkorzystniejsza i najprostsza.
 • wystawiać faktury i paragony – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz wystawiać faktury lub paragony za sprzedane produkty lub usługi. Faktury są dokumentami księgowymi, które potwierdzają dokonanie transakcji i zawierają dane dotyczące sprzedawcy, nabywcy, towaru lub usługi, ceny, podatku i terminu płatności. Paragony są uproszczonymi dokumentami sprzedaży, które wystawia się na kasy fiskalnej i zawierają dane dotyczące sprzedawcy, towaru lub usługi i ceny. Musisz przechowywać kopie faktur i paragonów przez określony czas i przedstawiać je na żądanie organom kontrolnym.
 • rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz regularnie rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Musisz wypełniać odpowiednie deklaracje i zeznania podatkowe oraz dokonywać płatności w terminach określonych przez prawo. W przypadku opóźnień lub nieprawidłowości możesz być narażony na kary finansowe lub karne.

Prowadzenie księgowości i rachunkowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który ma wpływ na jego sytuację finansową i prawną. Dlatego należy traktować to poważnie i dokładnie. Jeśli nie czujesz się pewnie w tych kwestiach lub nie masz czasu na nie, możesz zlecić je profesjonalnemu biuru rachunkowemu lub księgowemu, które zajmie się wszystkim za ciebie.

Dodaj komentarz

xc