Prawo i finanse

Nadpłata kredytu – czy warto to zrobić?

Pinterest LinkedIn Tumblr
Reklama

Kredyt to zobowiązanie finansowe, które wiąże się z kosztami odsetkowymi i prowizyjnymi. Im dłużej spłacamy kredyt, tym więcej płacimy bankowi za pożyczone pieniądze. Dlatego warto rozważyć możliwość nadpłaty kredytu, czyli spłaty części lub całości zadłużenia przed terminem określonym w umowie. Nadpłata kredytu może przynieść nam wiele korzyści, ale też wiąże się z pewnymi warunkami i ograniczeniami.

Co to jest nadpłata kredytu?

Nadpłata kredytu to spłacenie przez kredytobiorcę większej kwoty niż wynika to z harmonogramu spłat ustalonego w umowie z bankiem. Nadpłata kredytu może być jednorazowa lub regularna, a jej wysokość może być dowolna lub ograniczona przez bank. Nadpłata dotyczy głównie kapitału, czyli kwoty pożyczonej od banku, a nie odsetek czy prowizji.

Jak zrobić nadpłatę kredytu?

Aby dokonać nadpłaty kredytu, należy skontaktować się z bankiem i zgłosić takie zamiary. Bank powinien poinformować nas o warunkach i kosztach nadpłaty kredytu oraz o sposobie jej realizacji. Zazwyczaj nadpłacić kredyt można poprzez przelew na rachunek kredytowy lub wpłatę gotówkową w placówce banku. W tytule przelewu lub wpłaty należy podać numer umowy kredytowej oraz informację o nadpłacie.

Kiedy warto nadpłacić kredyt?

Nadpłata kredytu może być opłacalna w sytuacjach, gdy:

 • chcemy zmniejszyć wysokość raty kredytowej lub skrócić okres spłaty kredytu,
 • chcemy obniżyć całkowity koszt kredytu, czyli sumę odsetek i prowizji,
 • mamy nadwyżkę gotówki, której nie planujemy inwestować w coś bardziej dochodowego,
 • mamy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • mamy obawy o wzrost stóp procentowych lub utratę zdolności kredytowej.

Warto nadpłacać kredyt zwłaszcza w okresie wysokich stóp procentowych, które podwyższają oprocentowanie kredytu i jego koszty. Poprzez systematyczne nadpłacanie kapitału możemy ten koszt obniżyć, ponieważ zmniejszą się odsetki. Szczególnie opłacalna jest nadpłata na początku trwania umowy, gdy w normalnych ratach kapitał spłacany jest w minimalnej części. Jeśli chodzi o raty malejące, nadpłata kredytu może być trudna w początkowym okresie kredytowania, ponieważ wtedy płaci się bardzo wysokie raty.

Jakie są korzyści z nadpłaty kredytu?

Nadpłata kredytu może przynieść nam następujące korzyści:

 • zmniejszenie wysokości raty kredytowej lub skrócenie okresu spłaty kredytu

Zmniejszenie wysokości raty kredytowej lub skrócenie okresu spłaty kredytu to dwie opcje, które możemy wybrać po dokonaniu nadpłaty kredytu. Nie możemy jednak wybrać obydwu jednocześnie. Zmniejszenie raty kredytowej oznacza, że po nadpłacie kredytu będziemy płacić niższe raty, ale przez ten sam czas, co pierwotnie. Skrócenie okresu spłaty kredytu oznacza, że po nadpłacie kredytu będziemy płacić takie same raty, ale przez krótszy czas. Zwykle bardziej opłacalna jest opcja skrócenia okresu spłaty kredytu, ponieważ pozwala zaoszczędzić więcej na odsetkach. Jednak jeśli nasza sytuacja finansowa jest niepewna, może być lepiej zdecydować się na zmniejszenie raty, aby mieć więcej swobody w budżecie.

 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu, czyli sumy odsetek i prowizji

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, czyli sumy odsetek i prowizji, to główna korzyść z nadpłaty kredytu. Im wcześniej i większą kwotą nadpłacimy kredyt, tym więcej zaoszczędzimy na kosztach finansowania. Na przykład, jeśli nadpłacimy 1000 zł kredytu hipotecznego o oprocentowaniu 5% w pierwszym roku spłaty, zaoszczędzimy łącznie 500 zł na odsetkach. Jeśli natomiast nadpłacimy tę samą kwotę w ostatnim roku spłaty, zaoszczędzimy tylko 50 zł. Ponadto, nadpłata kredytu może wpłynąć na zmniejszenie prowizji naliczanej od kwoty pożyczki. Prowizja jest zwykle proporcjonalna do okresu, w którym korzystamy z kapitału banku. Jeśli skrócimy ten okres poprzez nadpłatę kredytu, możemy uzyskać zwrot części prowizji.

 • poprawa sytuacji finansowej i budżetu domowego

Poprawa sytuacji finansowej i budżetu domowego to kolejna korzyść z nadpłaty kredytu. Dzięki nadpłacie kredytu możemy mieć więcej pieniędzy na inne cele lub oszczędności. Możemy też zmniejszyć ryzyko zadłużenia się lub niespłacenia rat w przypadku nieprzewidzianych wydatków lub utraty dochodów. Nadpłata kredytu może też pomóc nam w uzyskaniu lepszych warunków przy kolejnym zobowiązaniu finansowym, np. przy refinansowaniu kredytu lub zaciąganiu nowej pożyczki.

 • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i komfortu psychicznego

Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i komfortu psychicznego to również ważna korzyść z nadpłaty kredytu. Dzięki nadpłacie kredytu możemy szybciej uwolnić się od długu i poczuć się niezależni finansowo. Możemy też uniknąć stresu i niepokoju związanego ze spłatą rat i obawą o przyszłość. Nadpłata kredytu może też poprawić naszą samoocenę i poczucie bezpieczeństwa.

 • możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za wcześniejszą spłatę kredytu

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za wcześniejszą spłatę kredytu to jeszcze jedna korzyść z nadpłaty kredytu. Osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 2002 a 2007 r., mogą odliczyć od podatku zapłacone odsetki od kredytu w ramach tzw. ulgi odsetkowej. Ulga ta przysługuje pod warunkiem, że kredyt został przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi, takich jak budowa, zakup lub remont nieruchomości. Ulga ta obowiązuje do końca 2027 r. i jest ograniczona kwotowo. Jeśli nadpłacimy kredyt przed tym terminem, możemy skorzystać z ulgi w roku podatkowym, w którym nastąpiła spłata. Ulga ta może być szczególnie korzystna dla osób, które zakończyły inwestycję mieszkaniową w ostatnich latach i nie mogły wcześniej z niej skorzystać.

Jakie są ograniczenia i koszty nadpłaty kredytu?

Nadpłata kredytu może wiązać się z pewnymi ograniczeniami i kosztami, takimi jak:

 • limit wysokości nadpłaty kredytu ustalony przez bank,
 • opłata za wcześniejszą spłatę kredytu pobierana przez bank,
 • utrata odsetek z lokat lub innych inwestycji, na które moglibyśmy przeznaczyć nadwyżkę gotówki,
 • utrata możliwości skorzystania z innych korzyści związanych z kredytem, np. ubezpieczenia, promocji czy rabatów.

Pamiętaj! Nadpłata kredytu to sposób na szybsze i tańsze spłacenie zobowiązania finansowego wobec banku. Nadpłata kredytu może przynieść nam wiele korzyści, ale też wiąże się z pewnymi warunkami i ograniczeniami. Dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porównać zalety i wady takiego rozwiązania. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą finansowym lub bankiem.

Dodaj komentarz

xc